Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình Android A-Z

 Đây là khóa học lập trình Android cơ bản từ A-Z miễn phí do trung tâm Khoa Phạm thực hiện, nội dung khóa học bao gồm 194 video hướng dẫn về lập trình  Android:Chương 1 – Cài đặt và làm quen với Android Studio
Cài đặt môi trường Free
Bài 1: Tạo project Free
Bài 2: Giới thiệu Android Studio Free
Chương 2 – Lập trình Java cơ bản cho Android
Bài 3: Các kiểu dữ liệu và cách khai báo biến Free
Bài 4: Câu lệnh điều kiện If else & Switch case Free
Bài 5: Vòng lặp While & For Free
Bài 6: Mảng và xử lí mảng Free
Bài 7: Function Free
Chương 3 – Layout trong Android
Bài 8: Khái niệm View và ViewGroup Free
Bài 9: Linear Layout Free
Bài 10: Linear Layout với thuộc tính layout weight Free
Bài 11: Linear Layout Bài Tập Free
Bài 12: Relative Layout – Design Free
Bài 13: Relative Layout – Text Free
Bài 13.1: Relative Layout – Bài tập Free
Bài 14: Frame Layout Free
Bài 14.1: Frame Layout – Bàii tập Free
Bài 15: Table Layout Free
Bài 15.1 Table Layout Bài Tập Free
Bài 16: Constraint Layout Free
Chương 4 – Quy trình thiết kế ứng dụng
Bài 17: Quy trình thiết kế ứng dụng Free
Chương 5 – Các Widgets cơ bản
Bài 18: Button Free
Bài 19: EditText Free
Bài 20: Tạo số ngẫu nhiên Free
Bài 21: Xây dựng ứng dụng RANDOM ORG Free
Bài 22: Xử lý lỗi ứng dụng RANDOM ORG Free
Bài :23 ImageView Free
………..
Chương 23 – Submit ứng dụng lên Play Store
Bài 193: Tạo key store và build app release Free
Bài 193: Hoàn tất thông tin ứng dụng với tài khoản developer Free

Nếu quan tâm bạn có thể xem toàn bộ khóa học tại: Xem khóa học

Lưu ý: Để xem được video bạn phải share video lên facebook mới có thể xem được.

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: