Khóa Học Lập Trình Web Với Python Free

 Khóa học lập trình web với Python này sẽ đưa bạn qua hướng dẫn thực hành để lập trình web Python hướng đối tượng, làm việc với nhiều loại server, cơ sở dữ liệu và web framework. Tất cả những gì cần thiết để bắt đầu là kiến thức nền tảng rất cơ bản về Python, giảng viên sẽ bắt đầu các hướng dẫn về lập trình web với Python này với hai chương đánh giá và sau đó đi từng bước qua các khái niệm cần thiết ở mọi giai đoạn phát triển. Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về lập trình cơ sở dữ liệu với Python, cài đặt SQLite server và thực hiện các lựa chọn và thao tác dữ liệu thông thường. Bạn sẽ tìm hiểu cách tương tác với FTP và dịch vụ email bằng code Python thuần, xem cách xử lý dữ liệu web form qua Python. Và tìm hiểu cách tương tác với các ứng dụng cơ sở dữ liệu web và sử dụng XML. Cuối cùng, khóa học kết thúc với một chương về cấu hình và làm việc với Django, một web framework hiện đại cho phép bạn tạo và quản lý các website điều khiển cơ sở dữ liệu phức tạp.Nội dung khóa học xoay quanh các vấn đề:

– Cách sử dụng các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng Python trong các dự án dựa trên web, từ cơ sở dữ liệu trực tuyến đến các trang web hoàn chỉnh.
– Cách cài đặt và định cấu hình cơ sở dữ liệu dựa trên web cơ bản bằng mã Python.
– Các yếu tố cần thiết của XML và cách nó có thể được sử dụng cùng với các dự án Python.
– Cách triển khai và làm việc với Django để quản lý các trang web dựa trên cơ sở dữ liệu đầy đủ.

Tải trọn bộ khóa học tại: Download

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: