Những Công Cụ Miễn Phí Cần Thiết Để Xây Dựng Website

Để xây dựng, phát triển, tùy biến một website ngoài kiến thức cơ bản chúng ta cần phải có thêm các công cụ miễn phí hỗ trợ, dễ dàng cài đặt và không yêu cầu cấu hình máy tính cao. Các bạn có thể tham khảo các cộng cụ sau:

  Thiết kế giao diện responsive
+  CSS Bootstrap


https://getbootstrap.com/
 Tạo môi trường server cho máy tính (localhost) để demo source code.
+ Wampserver

+ Ampps server

https://ampps.com/
 
Phần mềm hỗ trợ lập trình – Editor Code
+ Notepad+++ Netbeans


 Tạo các biểu tượng icon
+ Fontawesome

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: