Sửa Lỗi Xdebug Max Nesting Level (>= 500)


Khi bạn cài đặt các source code, các ứng dụng webiste hoặc các framework (laravel, codeigniter…) trên web server (wampserver, xampp server, appserv, ampps) sẽ đôi lúc gặp thông báo lỗi “Xdebug Max Nesting Level (>= 500)” dẫn đến ứng dụng không thể chạy hoặc chạy được nhưng phát sinh rất nhiều lỗi. Để sửa lỗi Xdebug Max Nesting Level (>= 500) rất đơn giản, bạn làm như sau:

Mở file php.ini của web server ( nằm trong thư mục php của web server), thêm đoạn code sau:

xdebug.max_nesting_level=500. 

Sau đó lưu file  php.ini  và khởi động lại web server để thay đổi có hiệu lực.

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: