Sửa lỗi Maximum execution time of 300 seconds exceeded

 Sửa lỗi Maximum execution time of 300 seconds exceeded trên localhost

Sửa lỗi Maximum execution time of 300 seconds exceeded


Lỗi này thường  gặp trên webserver  localhost khi bạn import database lớn và mất nhiều thời gian (nhất là đối với các máy tính cấu hình thấp).  Để khắc phục lỗi này bạn có thể làm theo cách sau:

- Mở file config.default.php (nằm trong phpmyadmin/libraries), tìm dòng

$cfg['ExecTimeLimit'] = 300;

Sửa lại thành:

$cfg['ExecTimeLimit'] = 0; (hoặc cao hơn 300);

Lưu file và khởi động lại webserver ;

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: