Sửa lỗi tìm kiếm trên phần mềm quản lý thư viện SLiMS

[Series hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS]
Trên phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS bản 9 có lỗi phát sinh không tìm thấy dữ liệu khi thao tác tìm kiếm trên trang chủ, hoặc trang quản trị mặc dù dữ liệu đã được nhập đầy đủ. 

Sửa lỗi tìm kiếm trên phần mềm quản lý thư viện SLiMS


Để sửa lỗi này các bạn làm như sau:
- Mở file sysconfig.local.inc.php  tìm đoạn code:
$sysconf['index']['type'] = 'index';
sửa lại thành
$sysconf['index']['type'] = 'default';
- Lưu lại file và xem kết quả.

Xem toàn bộ series hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS: https://www.blogitcode.com/search/label/SLiMS
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: