Grocery CRUD - thư viện thêm sửa xóa dữ liệu tự đông từ MYSQL
CRUD (thêm, đọc, sửa, xóa) là một chức năng rất quyen thuộc với dân lập trình backend, để tiết kiệm thời gian cho việc xây dựng chức năng này trong các dự án sử dụng Codeigniter Framework, BlogITCode xin chia sẻ cho các bạn thư viện Grocery CRUD.

Grocery CRUD là thư viện đã xây dựng sẵn các chức năng : thêm –  đọc – sửa – xóa  dữ liệu, bạn chỉ cần tải thư viện này về nhúng vào dự án, sau đó thông qua các function đã dựng sẵn để thao tác với database mà không cần phải xây dựng model.

Note:

* Khi tải thư viện Grocery CRUD có thể chỉnh sửa ngôn ngữ (thư mục language), chỉnh sửa giao diện hiển thị –  thêm –  đọc – sửa – xóa  dữ liệu  (thư mục theme). 

* Trong một số trường hợp, giao diện của bạn đã nhúng sẵn jquery.js (jquery.min.js), thì bạn phải tắt  jquery.js có sẵn của thư viện này để tránh xung đột. Các tắt như sau:

+ Mở  file list_template.php (grocery_crud/ themes/ chọn giao diện sử dụng (vd flexigrid)/) xóa bỏ đoạn code: $this->set_js_lib($this->default_javascript_path.’/’.grocery_CRUD::JQUERY); sau đó lưu lại.

+ Mở tiếp Grocery_CRUD.php (thư mục libraries của CI), tìm và xóa các đoạn code $this->set_js_lib($this->default_javascript_path.’/’.grocery_CRUD::JQUERY); sau đó lưu lại.

Nếu có nhu cầu sử dụng bạn có thể xem demo và tải về:

* Yêu cầu hệ thống: PHP 5.6 - 7.x, Apache, MYSQL, Codeigniter

* Tải về miễn phí: https://www.grocerycrud.com/downloads

* Hướng dẫn cài đặt: https://www.grocerycrud.com/documentation

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: