Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Giao Diện Dspace – P1

 [Dspace Tuts – Một số thông tin cơ bản]

 Các chỉnh sửa áp dụng cho Dspace 4x trở lên.
  Backup dữ liệu trước khi chỉnh sửa – rất quan trọng để khi bị lỗi có thể phục hồi lại nhanh chóng mà không cần phải cài đặt lại dspace (có thể backup toàn bộ source dspace hoặc chỉ cần tạo bản backup cho thư mục “jspui “ vì mình chỉ chỉnh sửa thư mục này)
  Các thay đổi được thực hiện chủ yếu ở thư mục Jspui (C:\dspace\webapps\jspui), bao gồm các thư mục con và  file nằm trong thư mục này.
   Các class code CSS khi chỉnh sửa được đặt trong mục dspace-theme.css (C:\dspace\webapps\jspui\static\css\bootstrap). Không ghi đè trực tiếp lên các tập tin CSS của bootstrap để tránh phát sinh lỗi.
  Không nên xóa code của dspace, nếu muốn ẩn một vị trí nào đó có thể sử dụng chức năng responsive utilities của Bootstrap hoặc thêm class ẩn vị trí bằng css.
  Trong một số trường hợp phải khởi động lại dịch vụ của Apache Tomcat (stop service sau đó start service apache tomcat) để hoàn thành việc thay đổi.
  Xem qua tài liệu dspace tại trang chủ dspace www.dspace.org/ , và https://wiki.duraspace.org/
  Xem qua công nghệ bootstrap : http://bootstrapdocs.com/v3.0.0/docs/
  Công cụ edit code : có thể dùng notepad++ ( nhẹ , miễn phí, dễ dàng cài đặt)
  Một số kiến thức cơ bản về css, html

Demo một số hình ảnh sau khi chỉnh sửa giao diện Dspace


Previous Post Next Post