Social Network template - giao diện mạng xã hội đẹp mắt

HTML Social Network Toolkit Template – giao diện mạng xã hội rất đẹp mắt, được thiết kế đầy đủ page tính năng: profile, newsfeed, about, friends, photos, albums, videos, blog posts, friends groups, personal information, account settings…Giao diện tương thích với mọi độ phân giải và chạy tốt trên tất cả các trình duyệt phổ biến.* Các trang chức năng đã dựng sẵn: profiles, newsfeed, about, friends, photos, albums, videos, blog posts, friends groups, personal information, account settings…

* Tương thích với các trình duyêth: IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge


Password protected: BlogITCode20012021

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: