User Management PHP Application


Source code quản lý thành viên được xây dựng bằng PHP, MYSQL với đầy đủ tính năng: secure password hashing, authentication throttling, login using email & password, profile update, registration, forgot password, reset password, email verification, ... * Tải source code về : Download * Cách cài đặt - Tải source code và tiến hành giải nén - Copy source code đến thư mục root của server ( ex: C:\Ampps\www) - Tạo mới database trong MYSQL và import database user_management.sql file trong thư mục source code - Cấu hình lại thông tin kết nối cơ sở dữ liệu trong file config.php (assets/php/config.php and assets/admin/php/config.php) - Hoàn thành - Thông tin đăng nhập trang quản trị: username: admin / password: admin ( ex: link truy cập admin http://localhost/demo/admin/) * Mua bản quyền để ủng hộ tác giả cũng như bảo mật thông tin và được cập nhật, sửa lỗi phát sinh.: http://bit.ly/38JNmQg
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: