Chia sẻ giao diện phần mềm quản lý thư viện SliMS

Chia sẻ giao diện phần mềm quản lý thư viện SliMS Đây là giao diện trang chủ - tra cứu tài liệu opac được BlogITcode chỉnh sửa lại từ giao diện mặc định của phần mềm. Giao diện được chỉnh sửa, tối ưu lại một số chức năng, bố cục, màu sắc, font chữ, dịch ngôn ngữ. 

Chia sẻ giao diện phần mềm quản lý thư viện SliMS

Chia sẻ giao diện phần mềm quản lý thư viện SliMS

Chia sẻ giao diện phần mềm quản lý thư viện SliMS

Chia sẻ giao diện phần mềm quản lý thư viện SliMS * Cách cài đặt giao diện 
- Lưu ý: Sao lưu dữ liệu trước khi cài đặt, đây là bản tham khảo chưa hoàn thiện, BlogITCode sẽ sớm cập nhật bản hoàn thiện. Giao diện chỉ tương thích với phiên bản SliMS 9;
- Tải về source code và giải nén sẽ có 02 bao gồm thư mục: blogitcode (chứa file giao diện) và vi_VN (chứa file ngôn ngữ); 
- Copy thư mục blogitcode bỏ vào thư mục template của mã nguồn (slims\template); 
- Copy thư mục vi_VN bỏ vào thư mục locale (slims\lib\lang\locale); 
- Đăng nhập trang quản trị, chọn menu Hệ thống =>> Giao diện, tiến hành kích hoạt giao diện mới có tên Blogitcode; 
- Refresh lại trang chủ  để xem thay đổi.


- Trong thời gian tới BlogITCode sẽ có cập nhật các bài hướng dẫn chi tiết sử dụng và tùy biến phần mềm SLiMS, bạn có thể theo giõi qua link sau: https://www.blogitcode.com/search/label/libol
- Đồng thời BlogITCode sẽ cập nhật sớm nhất mã nguồn bản hoàn thiện (giao diện, ngôn ngữ) để các bạn sử dụng.
- BlogITCode rất vui lòng nếu bạn chia sẻ SlimS mà bạn đã phát triển (plugin, module, giao diện, bản dịch ngôn ngữ ) để bổ sung thêm cho thư viện Việt Nam một phần mêm quản lý thư viện miễn phí thông tin liên hệ bạn có thể gởi về email: blogitcodes@gmail.com
Previous Post Next Post