Thêm đơn vị tiền tệ (VND) trong phần mềm quản lý thư viện SLimS

 Mặc định trong phần mềm quản lý thư viện SLimS có nhiều loại đơn vị tiền tệ: 'Rupiah', 'USD', 'Euro', 'DM', 'Pounds', 'Yen', 'Won', 'Yuan', 'SGD',...tuy nhiên chưa có tiền Việt Nam. Trong bài viết này BlogITcode sẽ hướng dẫn các bạn thêm đơn vị tiền tệ cho SLimS. Để thêm đơn vị tiền tệ VND bạn làm như sau:

- Mở file sysconfig.inc.php (www\slims);

- Tìm đoạn mã sau:

/* PRICE CURRENCIES SETTING */

$sysconf['currencies'] = array( array('0', 'NONE'), 'Rupiah', 'USD', 'Euro', 'DM', 'Pounds', 'Yen', 'Won', 'Yuan', 'SGD', 'Bath', 'Ruppee', 'Taka', 'AUD');

- Thêm đơn vị tiền Việt Nam

/* PRICE CURRENCIES SETTING */

$sysconf['currencies'] = array( array('0', 'NONE'), 'VND', 'Rupiah', 'USD', 'Euro', 'DM', 'Pounds', 'Yen', 'Won', 'Yuan', 'SGD', 'Bath', 'Ruppee', 'Taka', 'AUD');

- Ngoài ra bạn cũng có thể bỏ bớt các đơn vị tiền không sử dụng, hoặc nếu bạn muốn mặc định là VDN thì sửa lại như sau;

/* PRICE CURRENCIES SETTING */

$sysconf['currencies'] = array('VND', 'USD', 'Euro');

- Lưu lại file và khi xếp giá tài liệu sẽ có thêm tùy chọn VND;

- Chúc các bạn thành công;

Thêm đơn vị tiền tệ (VND) trong phần mềm quản lý thư viện SLimS


Trên đây BlogITcode đã hướng dẫn các bạn cách tạo đơn vị tiền tệ cho SLimS. Đây là 1 bài hướng dẫn trong series hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS. Rất hy vọng nhận được sự góp ý của các bạn.


Previous Post Next Post