Hiển thị các bài đăng có nhãn Script Code

Ứng dụng quản lý sách điện tử (ebook)

Ứng dụng quản lý sách điện tử (ebook) được phát triển bằng Laravel framework, giúp đăng tải, chia sẻ tài liệu điện tử. Người dùng có thể xem trực tuyến hoặc tải về file sách.…

GrandCMS - mã nguồn tạo website tin tức

GrandCMS là một mã nguồn miễn phí được phát triển dựa trên bộ core của mã nguồn Opencart nhưng đa loại bỏ tính năng bán hàng. Mã nguồn này được viết theo mô hình MVC nên rất…

CoursePlus (LMS) - Hệ thống quản lý khóa học trực tuyến

CoursePlus (LMS)  - ứng dụng được phát triển với đầy đủ chức năng quản lý khóa học, cho phép thành viên đăng ký để bán khóa học của mình cũng như thống kê lợi nhuận từ người …

DigaSell – Digital Store PHP Script

DigaSell  giúp bạn tạo nhanh của hàng bán các source code, giao diện website, plugin với đầy đủ tính năng cần thiết của website bán hàng  DigaSell – Digital Store PHP Script …

Form liên hệ bằng PHP kết hợp Ajax

Code form liên hệ bằng PHP kết hợp Ajax nên xác thực thông tin nhập vào một cách nhanh chóng. Code rất dễ tích hợp vào website, với  04 chức năng đã xây dựng sẵn: simple, ele…

DaybydayCRM - Hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng

DaybydayCRM là một hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng hàng ngày (CRM) để giúp bạn theo dõi khách hàng, nhiệm vụ, cuộc hẹn, v.v. Hệ thống được phát triển bằng Laravel với cá…

Tổng hợp các mã nguồn tạo trang mạng xã hội tốt nhất

Nếu bạn có ý định muốn tạo trang mạng xã hội thì có thể tìm hiểu các mã nguồn  được BlogITCode giới thiệu bên dưới. Điểm nổi bật là có tốc độ siêu nhanh và dễ sử dụng và cài …

phpFox - mã nguồn tạo trang mạng xã hội

Social Network Platform PHP  là mã nguồn giúp bạn  nhanh chóng tạo một trang mạng xã hội với ưu điểm nổi bật như: Thân thiện với thiết bị di động, hỗ trợ seo, quản lý nhanh …

Source code quản lý thông tin người dùng

Đây là source quản lý thông tin người dùng được phát triển bằng PHP & MYSQL, sử dụng Bostrap CSS. Với 02 chức năng đã xây dựng sẵn - Người dùng: người dùng có thể quản lý…

Source code quản lý thành viên bằng PHP & MYSQL

Đây là source code quản lý thành viên được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với cơ sở dữ liệu MYSQL. Code cơ bản nên rất phù hợp với các bạn mới bắt đầu tìm hiểu …

Daily Expense Tracker - theo dõi chi phí hàng ngày

Đây là source code giúp bạn xây dựng chức năng theo dõi chi phí hàng ngày trực tuyến được phát triển bằng Codeigniter với những tính năng: - Bảng điều khiển: Trong phần này, …

News CMS - source code trang tin tức

Đây là source code giúp tạo nhanh website tin tức được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với cơ sở dữ liệu MYSQL. Source code đã phát triển sẵn 02 module: - Mod…

CRM Project Management Scripts

This is CRM project management scripts build with PHP and JavaScript programming Language and MySQL Database. Project is web based application allow you to Manage Users, Man…

Online Shopping Php Project

This project online shopping is developed in PHP & MySQL, with html, ajax, jquery, javascript.  You can using this source to begin build new shopping project, it can hel…

User Management System in CodeIgnite

This project is developed in CodeIgniter and start bootstrap - SB Admin, with two modules has build: User module & Admin Module.You can using this source to begin build …

CIMembership - Codeigniter Users Manager

CIMembership is a CodeIgniter 3.1.11 based, fully featured User Management System with variety of options, like built-in-installer, user groups, user permissions, social log…

Laravel Admin with REST API, User Roles & Permission

Create admin panel in Laravel have never been so easy to build with Radmin - Laravel Admin starter. This source integrated themekit Bootstarp 4 admin panel with lots of plug…

Laravel 8 Auth (Registration and Login) Free

Laravel 8 with user authentication, registration with email confirmation, social media authentication, password recovery, and captcha protection. Built on Bootstrap CSS 4. T…

Youtube To Mp3 Converter Php Script

This youtube to mp3 converter is a full php scripts for webmasters. No requirement of FFMPEG, Youtube-dl or Dedicated/vps server. Features No Conding skills needed. No use of…

Invoice Manager PHP Script

Invoice Manager PHP Script is a simple and powerful online manage invoices, manage your own products, manage your own clients automatic reminders to clients for payments, ov…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào