CSS Image Hover Effect Library

 Bộ thư viện này cung cấp 44 hiệu ứng bằng CSS miễn phí với dung lượng nhỏ gọn (19KB), có đầy đủ các hiệu ứng như: top, right, left, zoom in, zoom out, flip..Ngoài ra bạn vẫn có thể mua bản quyền để sử dụng 216 hiệu ứng.* Tải về miễn phí tại: http://www.imagehover.io/

* Cách sử dụng:

- Tải bộ thư viện về.

- Để tích hợp vào website bạn chỉ cần chèn code sau vào trong thẻ <head><shead>:

<head>

  <link rel="stylesheet" href="css/imagehover.min.css">

</head>

- Sử dụng đoạn mã sau để kích hoạt tính thuộc tính hover css trong html

<figure class="imghvr-fade">

    <img src="đường dẫn đến ảnh">

    <figcaption>

        Nội dung ảnh

    </figcaption>

</figure>

- Ngoài ra còn có một số tùy chọn khác bạn có thể xem thêm chi tiết : http://www.imagehover.io/docs

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: