News & Magazine PHP MySQL Scripts


Source code website tin tức và tạp chí được xây dựng bằng PHP, MSQL, sử dụng CodeIgniter web framework.
* Với các ưu điểm nổi bật:
– Full responsive
– Seo optimized, friendly URL
– 10 Layout Colors
– Featured posts
– News Ticker
– Ajax Comment System
– Facebook Comments
– Social Sharing, Social Login
– Widget: Popular Posts, Recommended Posts, Random Posts Slider, Tags, Voting Poll
-… và còn nhiều tính năng khác.
* Cách cài đặt:
- Tải source code về và tiến hành giải nén
- Copy source code đến thư mục root của server
- Tạo mới một database trong MYSQL và  import database demo.sql file từ thư mục database trong source code
- Mở file database.php để cấu hình lại thông tin kết nối cơ sở dữ liệu (application - config - database.php)
- Thông tin đăng nhập trang quản trị: username: admin@example.com / password: 123456 (link truy cập admin panel http://localhost/demo/admin)
* Source code được chia sẻ nhằm mục đích tham khảo, để sử dụng chính thức vui lòng mua bản quyền để ủng hộ tác giả và được cập nhật sửa lỗi phát sinh
Previous Post Next Post