File Sharing And Cloud Storage - tạo trang upload và chia sẻ dữ liệu

Source code này sẽ giúp bạn tạo một website cho phép người dùng có thể upload và share dữ liệu ( gần giống như google drive). Code được xây dựng dựa trên Laravel Framework với các tính năng:
– Thành viên có thể upload và share dữ liệu, tải về dữ liệu, xóa dữ liệu, tao thư mục lưu trữ theo nhu cầu.
– Quản trị viên (admin) có thể quản lý, thống kê tất cả các hoạt động của thành viên, phân quyền cho từng thành viên, , gởi email, cấu hình thông tin upload (file types, size), chỉnh sửa giao diện trang site trực tiếp mà không cần đụng đến code.
– Còn rất nhiều tính năng khác bạn hãy tự khám phá.

Cách cài đặt

- Để cài đặt webserver phải đảm bảo yêu cầu: PHP >= 5.6, PDO Extension,php_fileinfo Extension,MySQL, Postgres, SQLite or SQL Database Server.

- Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Trên thanh địa chỉ nhập đường dẫn : http://localhost/bedrive/ để bắt đầu quá trình cài đặt.(bedrive : thay đổi theo tên thư mục chứa source code bạn đã tạo), quá trình cài đặt sẽ bao gồm 04 bước.

+ Kiểm tra các extension trên webserver có tương thích hay không.


+ Khai báo các thông tin kết nối cơ sở dữ liệu.


+ Khai báo thông tin đăng nhập trang quản trị admin.


+ Hoàn thành quá trình cài đặt.


Sau khi cài đặt thành công, mặc định code sẽ tự xóa thư mục install_files, tuy nhiên nếu chưa xóa bạn phải xóa thủ công mục install_files (nằm trong thư mục public

Bây giờ bạn có thể truy cập trang site theo địa chỉ: http://localhost/bedrive/, hoặc truy cập trang admin theo địa chỉ http://localhost/bedrive/admin


Demo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: