Tích hợp CodeIgniter và AdminLTE

Giao diện trang quản trị được xây dựng dựa trên CodeIgniter kết hợp với AdminLTE , bạn có thể sử dụng để xây dựng nhanh chóng phần backend.

Chức năng nổi bật

- Đăng nhập

- Giao diện trang chủ

- Giao diện trang quản trị

- Mô hình HMVC (Hiraki Module Views Controller)

- Phân quyền (Role Base Access Controller)

- Xác thực form bằng Ajax

- Chức năng thêm sửa, xóa

- and moreDemo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: