Coupon, Deal & Online Script PHP

Đây là CMS giúp bạn xây dựng hệ thống cho phép thành viên có thể tạo và chia sẻ Coupon & Deal. Với các tính năng nổi bật như:

- Cài đặt nhanh chóng, đơn giản

-Tạo cửa hàng trực tuyến dễ dàng & tự động

- Các thành viên có thể tạo phiếu mua hàng và chia sẻ phiếu

- Hỗ trợ đã ngôn ngữ

- Thông kê báo cáo định kỳ

- Tùy biến giao diện website ngay trong quản trị

..và con nhiều chức năng khác


Cách cài đặt

- Yêu cầu web server  PHP  >= 5.4., Apache MySQL, Codeigniter.

 - Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Tạo mới  một database trong phpmyadmin, sau đó import file deal.sql.

-  Mờ file database.php (đường dẫn: www\thu_muc_chua_code\application\config, cấu hình lại các thông số kết nối cơ sở dữ liệu.

- Mở trình duyệt và nhập tên miền để bắt đầu quá trình cài đặt tự động 

- Hoàn thành

- Tài khoản đăng nhập dành cho admin: Email: demo@admin.com   –   Password: 123456

Demo Download
Previous Post Next Post