Coupon, Deal & Online Script PHP

Đây là CMS giúp bạn xây dựng hệ thống cho phép thành viên có thể tạo và chia sẻ Coupon & Deal. Với các tính năng nổi bật như:

- Cài đặt nhanh chóng, đơn giản

-Tạo cửa hàng trực tuyến dễ dàng & tự động

- Các thành viên có thể tạo phiếu mua hàng và chia sẻ phiếu

- Hỗ trợ đã ngôn ngữ

- Thông kê báo cáo định kỳ

- Tùy biến giao diện website ngay trong quản trị

..và con nhiều chức năng khác


Cách cài đặt

- Yêu cầu web server  PHP  >= 5.4., Apache MySQL, Codeigniter.

 - Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Tạo mới  một database trong phpmyadmin, sau đó import file deal.sql.

-  Mờ file database.php (đường dẫn: www\thu_muc_chua_code\application\config, cấu hình lại các thông số kết nối cơ sở dữ liệu.

- Mở trình duyệt và nhập tên miền để bắt đầu quá trình cài đặt tự động 

- Hoàn thành

- Tài khoản đăng nhập dành cho admin: Email: demo@admin.com   –   Password: 123456

Demo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: