Ứng dụng quản lý hóa đơn - Invoice Manager

Ứng dụng quản lý hóa đơn trực tuyến đơn giản và mạnh mẽ, bao gồm các chức năng như: quản lý sản phẩm , quản lý khách hàng,  tự động liên hệ cho khách hàng về các khoản thanh toán, hóa đơn quá hạn, và nhiều chức năng khác
* Cách cài đặt

- Yêu cầu webserver:  PHP> = 7.x,MYSQL 5.x;

- Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Truy cập phpmyadmin tạo mới một database;

- Mở trình duyệt và nhập địa chỉ:  http://yourdomain/install.php để bắt đầu cài đặt. Khai báo các thông tin kết nối như:  username, password, database, url, title

- Sau khi cài đặt thành công bạn phải xóa file  install.php.

* Thông tin đăng nhập:

Founder:

- Username: admin@admin.com

- Password admin

Manager:

- Username: memo@invoicemanager.com

- Password memo123

Accountant:

- Username: stacey@invoicemanager.com

- Password stacey

Store Keeper:

- Username: steve@invoicemanager.com

- Password steve123

Client:

- Username: user@invoicemanager.com

- Password whiskey


Demo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: