CoursePlus (LMS) - Hệ thống quản lý khóa học trực tuyến

CoursePlus (LMS)  - ứng dụng được phát triển với đầy đủ chức năng quản lý khóa học, cho phép thành viên đăng ký để bán khóa học của mình cũng như thống kê lợi nhuận từ người mua một cách nhanh chóng. 
 

Demo Download
Previous Post Next Post