Ứng dụng quản lý sách điện tử (ebook)

Ứng dụng quản lý sách điện tử (ebook) được phát triển bằng Laravel framework, giúp đăng tải, chia sẻ tài liệu điện tử. Người dùng có thể xem trực tuyến hoặc tải về file sách.
Demo Download
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: