Tạo hiệu ứng hover css với thư viện Imagehover.css

 Bộ thư viện này cung cấp 44 hiệu ứng bằng CSS miễn phí với dung lượng nhỏ gọn (19KB), có đầy đủ các hiệu ứng như: top, right, left, zoom in, zoom out, flip..Ngoài ra bạn vẫn có thể mua bản quyền để sử dụng 216 hiệu ứng.Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: