Countdown Timer - plugin đếm ngược thời gian cho WordPress

 FlipTimer là plugin wordpress cho phép bạn tạo bộ đếm ngược thời gian có thể được sử dụng với rất nhiều mục đích như: đánh dấu mốc thời gian quan trọng, đếm thời gian cho các chương trình khuyến mãi.

Các tính năng nổi bật của plugin: 

- Cài đặt plugin dễ dàng cho WordPress;

- Tạo shortcode thông qua các tùy chọn plugin;

- Thay đổi màu sắc, kích thước , font chữ theo sở thích;

- Thay đổi nội dung, hiển thị / ẩn ngày, giờ, phút hoặc giây;

- Sau khi quá trình đếm kết thúc có thể hiển thị thông tin sự kiện, chuyển hướng đến nội dung sự kiện;

- Hoạt động tốt trên IE, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge.

Countdown Timer - plugin đếm ngược thời gian cho WordPress

Countdown Timer - plugin đếm ngược thời gian cho WordPress


Previous Post Next Post