Giao diện dành cho website chia sẻ video trực tuyến

Video Sharing HTML Template là giao diện dành cho website chia sẻ video trực tuyến bao gồm 15 page được dựng sẵn, được xây dựng dựa trên Bootstrap v3.x, Font Awesome, Google Web Font, Fully Responsive, Parallax Effect.., tương thích với các trình duyệt phổ biến: IE, Firefox, Chrome, Opera and Safari, được tối ưu hóa để đảm bảo tốc độ load trang nhanh nhất.
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: