Code phân quyền người dùng cho Laravel

 Phân quyền người dùng và xác thực đăng nhập người dùng bằng Facebook, Google, Twitter

là chức năng cần phải có của hệ thống thống quản lý website, vì thông qua chức năng này, người quản lý cao nhất có thể phân quyền cho từng thành viên thực hiện một hoặc nhiều chức năng trên website. Nếu bạn đang cần xây dựng chức năng phân quyền người dùng và xác thực đăng nhập người dùng trong Laravel thì hãy tham khảo đoạn code được chia sẻ dưới đây.
Code này đã xây dựng sẵn chức năng như:
– Cho phép người dùng đăng nhập thông qua mạng Facebook, Google, Twitter (Authentication & Registration).
– Cho phép đăng ký tài khoản, gởi lại mật khẩu đăng nhập cho người dùng.
– Quản lý người dùng đã đăng ký.
– Phân quyền cho từng người dùng (Roles & Permissions).
– Và một số cài đặt cơ bản.


 Cách cài đặt (thực hiện trên localhost):

* Yêu cầu web server: PHP >= 7.1 , MySQL 5.x, OpenSSL PHP extension, JSON PHP extension, Fileinfo PHP extension, Laravel
Lưu ý: Nếu quá trình cài đặt thông báo lỗi   Xdebug Max Nesting Level (>= 500) thì fix như sau: mở php.ini, thêm đoạn code xdebug.max_nesting_level=500, lưu lại và restart web server.
* Cài đặt:
– Sau khi tải source code về, tiến hành giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server (vd: laravel-user-management).
– Truy cập MYSQL tạo mới một database (ví dụ: laravel-user-management).
–  Trên trình duyệt nhập địa chỉ : http://localhost/laravel-user-management/public (thay laravel-user-management bằng tên thư mục chứa source bạn đã tạo) để bắt đầu quá trình cài đặt.
Ứng dụng sẽ tự động kiểm tra các thông số yêu cầu cần thiết của web server, bước tiếp theo bạn cần khai báo các thông số kết database, tên website và bấm chọn Install để cài đặt.

–  Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể đăng nhập vào trang quản lý theo tài khoản đăng nhập mặc định: 

username: admin
password: admin123

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: