Online course - quản lý khóa học trực tuyến

 Source code quản lý khóa học trực tuyến được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP & MYSQL, với 02 module chức năng đã dựng sẵn: Module dành cho quản trị viên và module dành cho học viên.

- Module dành cho quản trị viên : Đăng ký tài khoản học viên, quản lý phiên, học kỳ, phòng ban, khóa học, và nhật ký của học viên;

- Module dành cho học viên: Đăng nhập tài khoản,   đăng ký bất kỳ khóa học, theo dõi  khóa học đã đăng ký.


Cách cài đặt:

-  Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database onlinecourse.sql đươc chia sẻ trong source code.

- Mở file config.php (includes/config.php và admin/includes/config.php) cấu hình thông tin kết nối cơ sở dữ liệu.

- Truy cập trang quản trị http://ten-mien/admin

- Tài khoản đăng nhập: admin/admin

Mật khẩu giải nén file nếu có: blogitcode.com

Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: