Online course - quản lý khóa học trực tuyến

 Source code quản lý khóa học trực tuyến được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP & MYSQL, với 02 module chức năng đã dựng sẵn: Module dành cho quản trị viên và module dành cho học viên.

- Module dành cho quản trị viên : Đăng ký tài khoản học viên, quản lý phiên, học kỳ, phòng ban, khóa học, và nhật ký của học viên;

- Module dành cho học viên: Đăng nhập tài khoản,   đăng ký bất kỳ khóa học, theo dõi  khóa học đã đăng ký.


Cách cài đặt:

-  Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database onlinecourse.sql đươc chia sẻ trong source code.

- Mở file config.php (includes/config.php và admin/includes/config.php) cấu hình thông tin kết nối cơ sở dữ liệu.

- Truy cập trang quản trị http://ten-mien/admin

- Tài khoản đăng nhập: admin/admin

Mật khẩu giải nén file nếu có: blogitcode.com

Download
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: