Social Networking Script Laravel

 Source code tạo mạng xã hội giống Facebook, được phát triển bằng Laravel với đầy đủ các tính năng như:

- Quản lý thành viên

- Chát, bình luận, chia sẻ

- Đăng nội dung, hình ảnh, video

- Tạo trang, tạo nhóm

- Và còn nhiều tính năng khác

* Yêu cầu hệ thống cài đặt:

- PHP >=5.5.9

- Laravel 5.2.*

- OpenSSL PHP Extension

- PDO PHP Extension

- Mbstring PHP Extension

- Tokenizer PHP Extension

- XML PHP Extension

- MySQL 5.5

- Composer 1.4.1

* Hướng dẫn cài đặt

- Xem chi tiết file installation.html, document

* Mật khẩu giải nén nếu có: blogitcode.com

Demo Download
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: