EBookshop - tạo website bán sách và ebook

EBookshop là ứng dụng được phát triển bằng CodeIgniter framework giúp bạn tạo website bán sách hoặc sách điện tử (ebook), các moudle chức năng của ứng dụng này bao gồm:
- Khách hàng: tìm kiếm sách, xem chi tiết sách, đọc sách, tải về sách, mua sách, đăng sách lên bán, quản lý thông tin cá nhân...
- Quản trị viên: quản lý sách (thêm, sửa, xóa), quản lý thông tin khách hàng, thống kê báo cáo...

EBookshop - tạo website bán sách và ebook


Cách cài đặt:
* Yêu cầu web server: PHP Version 5.6 trở lên, MySQL 5.1.41 trở lên, PDO Installed CURL Open , Session enabled, CodeIgniter.
- Tải về bản cài đặt, giải nén và copy vào thư mục webserver;
- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database ebookshop.sql đươc chia sẻ trong source code;
- Mở file database.php ( đường dẫn: application\config\), cấu hình lại các thông tin sau:
$db['default'] = array(
	'dsn'	=> '',
	'hostname' => 'localhost',
	'username' => 'root',
	'password' => 'mysql',
	'database' => 'ebookshop',
);

- Truy cập trang chủ: http://localhost/ebookshop/ (thay đổi theo tên miền của bạn);
- Truy cập trang quản trị : http://localhost/ebookshop/users/login ((thay đổi theo tên miền của bạn);
Tài khoản đăng nhập mặc định: admin@gmail.com/123456
Lưu ý: đây chỉ là bản master nên một số chức năng chưa hoàn thiện, bạn có thể tải về tham khảo và phát triển thêm, ngôn ngữ hiện tại là tiếng Anh.
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: