Khôi phục giao diện trình soạn thảo editor cũ

Bắt đầu từ bản cập nhật WordPress 5 thì trình soạn thảo nội dung cũ sẽ được thay thế bằng Gutenberg Block Editor (viết theo dạng khối (block), mỗi khối là một dạng khác nhau (chữ text, hình, video, tiêu đề…)). Trình soạn thảo mới này sẽ giúp người dùng nhiều có thểm nhiều tùy chọn hơn khi soạn thảo nội dung, đặc biệt mỗi nội dung có thể tùy biến theo nhiều kiểu khác nhau mà không cần biết code. Tuy nhiên có thể nhiều bạn không quyen với trình soạn thảo này vì vậy hôm nay BlogITCode sẽ hướng dẫn bạn quay trở về giao diện trình soạn thảo nội dung quyen thuộc vẫn hay dùng ở bản Wordpress 4x trở xuống.

Khôi phục giao diện trình soạn thảo editor cũ


Cách này rất đơn giản và không cần cài plugin. - Mở functions.php của theme bạn đang sử dụng, thêm đoạn code sau

/**
 *  Back to the classic editor
 */
add_filter( 'use_widgets_block_editor', '__return_false' );
add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

- Lưu file lại để xem thành quả.

Tuy nhiên BlogITCode khuyên bạn nên làm quyen với trình soạn thảo mới của Wordpress có được nội dung bố cục đẹp mắt, có sức thu hút mạnh mẽ với người truy cập.
Previous Post Next Post