Tạo mới dashboard widgets trong quản trị WordPress

Tạo mới dashboard widgets trong quản trị WordPress


Trong trang quản trị WordPress có những dashboard widgets mặc định như: tình trạng, tin nhanh, hoạt động, bản nháp...bạn có thể dễ dàng ẩn nó đi hoặc kích hoạt sử dụng. Tuy nhiên bạn cũng có thể tự tạo thêm nhưng widget khác rất đơn giản mà không cần cài plugin, bạn làm việc này như sau:
- Thay vì chèn trực tiếp functions.php của theme bạn nên tạo file dashboard-widgets.php (thay đổi tên file theo sở thích) nằm trong mục inc của theme đang sử dụng (www\demo\wp-content\themes\them-cua-ban\inc); việc này giúp bạn dễ dàng quản lý và thuận tiện hơn khi phát triển code.
- Để tạo widgets đơn giản bạn có thể sử dụng đoạn code sau:
Tạo mới dashboard widgets trong quản trị WordPress


- Tiếp theo mở file functions.php theme đang sử dụng thêm đoạn code sau.
require get_template_directory() . '/inc/dashboard-widgets.php';

- Chỉ vài bước đơn giản là bạn có thể tự tạo widget cho phần quản trị admin. bạn có thể tải về file dashboard-widgets.php mẫu theo link chia sẻ bên dưới.
Previous Post Next Post