QR Code Generator & URL Shortener

Ứng dụng giúp xây dựng nhanh website tạo mã QR code trực tuyến, với các ưu điểm nổi bật như:
- Cho phép tạo mã QR code từ: Text, URL, Phone, SMS, Email, Whatsapp message, Facetime, Location, WiFi, Event date, Crypto, Vcard, Paypal payments;
- Tùy chỉnh màu sắc, chèn thương hiệu, kích thước cho mã QR code được tạo ra;
- In hoặc tải về mã Qr code với nhiều định dạng khác nhau như SVG, PNG, JPG, WEBP
- Phân quyền các chức năng tạo mã QR code theo từng thành viên đăng ký ( miễn phí hoặc trả phí);
- Trang quản trị giúp quản trị viên có thể quản lý dữ liệu người dùng, thống kê báo cáo, phân quyền cho người (miễn phí hoặc trả phí) khi sử dụng các chức năng;
- Và còn nhiều tính năng khác.


QR Code Generator & URL Shortener
QR Code Generator & URL Shortener

QR Code Generator & URL Shortener
* Cách cài đặt:
- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục web server;
- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database qrcode.sql đươc chia sẻ trong source code;
- Mở file config.php cấu hình lại các thông tin sau:
define('DATABASE_SERVER',   'localhost');
define('DATABASE_USERNAME', 'root');
define('DATABASE_PASSWORD', 'mysql');
define('DATABASE_NAME',     'qrcode');
define('SITE_URL',          'http://localhost/qrcode/');

- Truy cập trang chủ: http://localhost/qrcode/ (thay đổi theo tên miền của bạn);
- Tài khoản đăng nhập mặc định của quản trị viên: admin/123456

* Ngoài ra bạn có thể xem thêm các source code tạo mã QR code đã từng được BlogITcode giới thiệu như:

>> MyQRCode - ứng dụng tạo mã QR Code
>> QRcdr – ứng dụng tạo mã QR code


- Note: Source code được chia sẻ cho các bạn tham khảo, để sử dụng vui lòng mua bản quyền tại : https://1.envato.market/ORZ0zG

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: