Thiết lập tài khoản cho cán bộ thư viện trên phần mềm quản lý thư viện SLiMS

[Series hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS]
Khác với tài khoản dành cho bạn đọc thì tài khoản dành cho cán bộ thư viện như: giám đốc, thủ thư sẽ có những quyền truy cập khác nhau vào hệ thống để thao tác với các cơ sở dữ liệu.
Để thiết lập tài khoản cho cán bộ thư viện các bạn làm như sau:
- Đăng nhập tài khoản dành cho quản trị viên cao nhất (thường tài khoản này sẽ được tạo khi bạn cài đặt phần mềm slims) theo link : http://ten-mien-cua-ban/index.php?p=login;
- Chọn menu "Hệ thống", chọn tiếp menu "Nhóm quản trị";

Thiết lập tài khoản cho cán bộ thư viện trên phần mềm quản lý thư viện SLiMS

- Tiến hành tạo nhóm mới, bao gồm:
+ Đặt tên nhóm;
+ Phân quyền truy cập vào các chức năng bằng cách click vào các button để cho phép hoặc không cho phép ( mặc đinh những button này sẽ mờ, khi bạn kích hoạt thì các button này sẽ sáng lên màu xanh);
+ Lưu lại nhóm đã tạo;

Thiết lập tài khoản cho cán bộ thư viện trên phần mềm quản lý thư viện SLiMS

 
- Tiếp theo tạo tài khoản cho cán bộ bằng cách chọn menu "Hệ thống", chọn tiếp menu "Thành viên quản trị";
Thiết lập tài khoản cho cán bộ thư viện trên phần mềm quản lý thư viện SLiMS

- Tiến hành tạo tài khoản cho cán bộ:
+ Nhập đầy đủ các thông tin theo form;
+ Lưu ý phần nhóm thì bạn phải check vào nhóm đã tạo theo từng tài khoản muốn cung cấp, bước này rất quan trọng vì nó quyết định đến quyền try cập của từng cán bộ thư viện;

Thiết lập tài khoản cho cán bộ thư viện trên phần mềm quản lý thư viện SLiMS


- Sau khi tiến hành các bước trên thì cán bộ thư viện đã có thể truy cập để quản lý dữ liệu thư viện, link truy cập dành cho cán bộ thư viện http://ten-mien-cua-ban/index.php?p=login
- Chúc các bạn thành công và đừng quyên chia sẻ bài viết để ủng hộ BlogITCode nhé!

Xem toàn bộ series hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS: https://www.blogitcode.com/search/label/SLiMS
Previous Post Next Post