Shopping Cart website in PHP MySQL

 Source code website thương mại điện tử được phát triển bằng PHP MySQL bao gồm trang cửa hàng và trang quản trị. Đây là bản master nên chức năng chưa đầy đủ, bạn có thể tải về tham khảo học tập.

Shopping Cart website in PHP MySQL


Cách cài đặt:

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục webserver;

- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database shop.sql đươc chia sẻ trong source code.

- Mở file config.php (www\shop\admin\include\config.php) cấu hình thông tin kết nối cơ sở dữ liệu.

- Mở file config.php (www\shop\include\config.php) cấu hình thông tin kết nối cơ sở dữ liệu.

- Truy cập trang quản trị:  http://localhost/shop/admin (thay đổi theo tên miền của bạn);

  Tài khoản đăng nhập mặc định: admin/123456

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: