Chức năng in mã vạch tài liệu trong SlimS

 Trong phân hệ biên mục tài liệu của phần mềm quản lý thư viện miễn phí SlimS đã có sẵn chức năng in mã vạch tài liệu ( đây là mã số được gắn cho từng tài liệu, giúp quản lý được các thông tin như mượn trả, kiểm kê... ). 

Chức năng in mã vạch tài liệu trong phần mềm quản lý thư viện SlimS

Bạn có thể truy cập chức năng này bằng cách đăng nhập vào trang quản trị -> chọn phân hệ biên mục -> In mã vạch (tên gọi tùy theo bản dịch). Chức năng in mã vạch tài liệu cho phép in tối đa một lúc 50 mã vạch, ngoài ra có thể tùy chỉnh thêm một số thông tin khác bằng cách bấm vào menu "Cài đặt mã vạch", các thông tin có thể tùy chỉnh như: khoảng cách giữa các mã vạch, số mã vạch in trên trang, font chữ, độ dài tiêu đề, tiêu đề mã vạch....

Chức năng in mã vạch tài liệu trong phần mềm quản lý thư viện SlimS

Chức năng in mã vạch tài liệu trong phần mềm quản lý thư viện SlimS


* Chỉnh sửa mẫu in mã vạch tài liệu trong SlimS

Nếu muốn chỉnh sửa thêm các thông tin cho mẫu in mã vạch tài liệu trong SlimS có thể thực hiện như sau:

- Sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện;

- File chỉnh sửa liên quan đến chức năng in mã vạch là item_barcode_generator.php (\slims\admin\modules\bibliography\);

- Cần thêm bớt thông tin bạn chỉ cần chỉnh sửa code từ đoạn mã <div class="menuBox"> trở lên, phần dưới đoạn mã này dùng để hiển thị danh sách tài liệu cần in mã vạch bạn có thể để mặc định;

* Ví dụ dưới đây là cách đưa tên tài liệu xuống bên dưới mã vạch thay vì nằm phía trên;

Chức năng in mã vạch tài liệu trong phần mềm quản lý thư viện SlimS


Previous Post Next Post