Plugin in nhãn gáy kết hợp với mã vạch cho phần mềm SliMS

Đây là plugin giúp bạn in nhãn gáy kết hợp với mã vạch cho phần mềm SliMS với các thông tin được in ra như : Tên thư viện; Số phân loại / ký hiệu; Kho lưu trữ; Số đăng ký cá biệt (Mã vạch); Số đăng ký cá biệt (số).

Plugin in nhãn gáy kết hợp với mã vạch cho phần mềm SliMS


* Cách cài đặt

- Tải về plugin, giải nén và copy vào thư mục plugins của SLiMS;

- Đăng nhập trang quản trị, chọn menu "Hệ thống" -> Plugins, tìm plugin có tên Print Label & Barcode và kích hoạt nó lên;

- Chuyển qua phân hệ biên mục bạn sẽ thấy được chức năng Print Label & Barcode.

* Ghi chú: 

- Sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện phòng trường hợp bị lỗi có thể phục hồi lại.

* Cập nhật: 
Tích hợp tính năng lọc dữ liệu theo ID

Previous Post Next Post