WooCommerce Active Products Tables Plugin

 Plugin hiển thị sản phẩm dưới dạng dạng bảng, với 15 skin khác nhau, kết hợp nhiều tùy chọn như: tùy chỉnh cột, kích thước hình thu nhỏ, chiều rộng cột...và hỗ trợ lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí tùy chọn: giá, tiêu đề, nội dung, đoạn trích, SKU, thuộc tính, phân loại, trường meta, còn hàng, giảm giá, chiều rộng, chiều cao, chiều dài, trọng lượng, v.v. Plugin tương thích với WordPress 4.9.x - WordPress 6.0.x, WooCommerce 6.x.x, WooCommerce 5.x.x, WPML.

Plugin hiển thị sản phẩm dưới dạng dạng bảng


Previous Post Next Post