Hệ thống quản lý kho hàng PHP & MySQL

 Đây là ứng dụng quản lý kho hàng được phát triển bằng PHP, CodeIgniter và MySQL, với các tính năng như: theo dõi hàng tồn kho, vận chuyên, quản lý thông tin khách hàng, thống kê báo cáo dữ liệu, đăng nhập, đăng ký...

Hệ thống quản lý kho hàng PHP & MySQL


Cách cài đặt:

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục webserver;

- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database demo.sql đươc chia sẻ trong source code;

– Mở file config.php và database.php nằm trong thư mục config( đường dẫn: application\config\) để cấu hình lại các thông tin kết nối cơ sở dữ liệu, đường dẫn.

- Tài khoản đăng nhập mặc định: admin/admin123


Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: