Plugin tạo đánh giá và tự động đăng lên facebook cho Wordpress

Đây là plugin giúp khách hàng bình luận và đánh giá chất lượng sản phẩm trên website, ưu điểm nổi bật nhất của plugin này là những đánh giá tốt (từ 4 sao đến 5 sao) sẽ được tự động đăng lên Facebook, những đánh giá thấp hơn sẽ thông báo để quản trị viên xem xét.


Previous Post Next Post