Real Estate Management System Script

 Mã nguồn giúp xây dựng website hệ thống quản lý và giới thiệu bất động sản được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP & MySQL, sử dụng core của mã nguồn Opencart. Với đầy đủ các chức năng như: 

- Trang chủ: giới thiệu thông tin dự án bất động sản, tìm kiếm thông tin bất động sản theo nhiều tiêu chí, cho phép khách hàng liên hệ, tin tức, trang tư vấn hỏi đáp,...

- Trang quản trị: đăng tải thông tin giới thiệu bất động sản, quản lý thông tin người dùng, tùy chỉnh giao diện trang chủ ( header, menu, footer, search), cấu hình seo,...

Real Estate Management System Script


* Yêu cầu server để cài đặt:

- PHP version 5.2 or newer

- MySQL (4.1+) MySQL (4.1+), MySQLi

- OpenSSL PHP Extension

- PDO PHP Extension

- Mbstring PHP Extension

- Tokenizer PHP Extension

- XML PHP Extension

* Hướng dẫn cài đặt

- Tải về source code, giải nén và upload lên thư mục webserver;

- Truy cập MySQL tạo mới một database;

- Nhập địa chỉ http://yourdomain.com/install và khai báo các thông tin theo yêu cầu hệ thống để cài đặt ứng dụng.

* Password giải nén file: 723525

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: