CISMS - Source code quản lý dữ liệu sinh viên

 Source code quản lý dữ liệu sinh viên được phát triển bằng CodeIgniter framework, với các tính năng cơ bản như:

- Quản lý hồ sơ của sinh viên ( tạo mới, sửa dữ liệu, xóa dữ liệu);

- Quản lý hồ sơ ban cố vấn học tập (tạo mới, sửa dữ liệu, xóa dữ liệu);

- Thiết lập chỗ ngồi trong trường;

- Thống kê báo cáo, xuất dữ liệu;

Download Free Student Management System In CodeIgniter and PHP, MySQL with source code.


* Cách cài đặt

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục webserver;

- Truy cập MySQL tạo mới một database, sau đó import database cisms.sql đươc chia sẻ trong source code;

- Mở file database.php (application/config/database.php ) thay đổi các thông tin:

$db['default'] = array(

'hostname' => 'localhost',

'username' => '',

'password' => '',

'database' => '',

'dbdriver' => 'mysqli',

)

- Truy cập ứng dụng: http://localhost/project_name/

- Tài khoản đăng nhập admin: admin@gmail.com / Password@123


Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: