Source code ứng dụng tạo bài kiểm tra trực tuyến

Đây là source code xây dựng website tạo bài thi, bài kiểm tra trực tuyến, với đầy đủ các tính năng như:

- Tạo bài thi, bài kiểm tra;

- Cho phép học viên tham gia thi trực tuyến;

- Quản lý giáo viên, quản lý học viên;

- Quản lý bài thi;

- Báo cáo kết quả thi;

- Xuất dữ liệu bài thi;

Source code ứng dụng tạo bài kiểm tra trực tuyến

Online Examination System In PHP CodeIgniter Download For Free

Online Examination System In PHP CodeIgniter Download For Free

Online Examination System In PHP CodeIgniter Download For Free


* Cách cài đặt source code

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục webserver;

- Truy cập MySQL tạo mới một database, sau đó import database onlinexaminationci.sql đươc chia sẻ trong source code;

- Mở file database.php (application/config/database.php ) thay đổi các thông tin:

$db['default'] = array(

'hostname' => 'localhost',

'username' => '',

'password' => '',

'database' => '',

'dbdriver' => 'mysqli',

)

- Truy cập ứng dụng: http://localhost/project_name/

- Tài khoản đăng nhập admin: admin@mail.com / Password@123

* Mật khẩu giải nén file: 562031

* Note: Source code được chia sẻ để các bạn thao khảo, khi sử dụng chính thức bạn phải mua bản quyền !

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: