Ứng dụng chat trực tuyến bằng PHP CodeIgniter

Nếu bạn đang muốn xây dựng ứng dụng chat trực tuyến đơn giản thì có thể tham khảo source Ứng dụng chat trực tuyến được xây dựng bằng PHP CodeIgniter, với các tính năng như: 

- User Panel

- Realtime Chatting

- Active Status

- View Last Moment

- Update Profile and Bio

- Block/Unblock Users

- Send Private Mail

Ứng dụng chat trực tuyến bằng PHP CodeIgniter


* Cách cài đặt trên localhost:

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục webserver;

- Truy cập MySQL tạo mới một database, sau đó import database chatigniter.sql đươc chia sẻ trong source code;

- Mở file config.php (application/config/config.php) thay đổi thông tin sau:

 $config['base_url'] = 'http://localhost/chat-ci/';

- Mở tiếp file database.php (application/config/database.php ) thay đổi các thông tin:

$db['default'] = array(

'hostname' => 'localhost',

'username' => 'root',

'password' => 'mysql',

'database' => 'chatigniter',

'dbdriver' => 'mysqli',

)

- Truy cập ứng dụng: http://localhost/project_name/

- Để test thử chức năng bạn có thể đăng ký một tài khoản mới hoặc sử dụng tài khoản đăng nhập như sau: teo@gmail.com / 123456.


Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: