Simple Inventory System in PHP MySQL

 Source code quản lý bán hàng đơn giản được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình PHP và cơ sở dữ liệu MySQL với các tính năng cơ bản như:

- Quản lý sản phẩm, thương hiệu, tạo danh mục cho từng sản phẩm;

- Quản lý người dùng; quản lý nhân viên

- Quản lý đơn hàng;

- Thống kê báo cáo;

Simple Inventory System in PHP MySQL

* Cách cài đặt source code:

- Tải về source code, giải nén và upload lên thư mục webserver;

- Truy cập MySQL tạo mới một database, sau đó import database inventory.sql đươc chia sẻ trong source code;

- Mở file db_connect.php (php_action/db_connect.php ) cấu hình lại các thông tin:

$localhost = "";

$username = "";

$password = "";

$dbname = "";

$store_url = "";

- Tài khoản đăng nhập quản trị: Username: admin / Password: Password@123

Tải về toàn bộ source code miễn phí tại đây

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: