Quản lý hàng tồn kho bằng PHP & MySQL

Source code quản lý hàng tồn kho được phát triển bằng PHP & MySQL với đầy đủ các chức năng như: Quản lý người mua, quản lý sản phẩm, phân loại sản phẩm theo chuyên mục, thống kê báo cáo. Code phù hợp cho các bạn mới tìm hiểu lập trình PHP & MySQL vì được viết rất đơn giản.

Quản lý hàng tồn kho bằng PHP & MySQL


* Cách cài đặt script

- Tải về source code, giải nén và upload lên thư mục webserver;

- Truy cập MySQL tạo mới một database, sau đó import database inventory_system.sql đươc chia sẻ trong source code;

- Mở file config.php (includes/config.php), cấu hình lại các thông tin sau:

<?php

  define( 'DB_HOST', 'localhost' );          // Set database host

  define( 'DB_USER', 'root' );             // Set database user

  define( 'DB_PASS', '' );             // Set database password

  define( 'DB_NAME', 'inventory_system' );        // Set database name

?>

- Tài khoản đăng nhập mặc định: 

+ Username: admin

+ Password: admin Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: