Source code website tổng hợp tin tự động

Đây là source code website tổng hợp tin tức tự động từ các website khác (giống như baomoi.com) thông qua RSS, và tích hợp thêm tính năng tìm kiếm bằng Google Custom Search ID.  Với các tính năng nổi bật:

- Tổng hợp tin tức tự động từ các website khác và nạp vào cơ sở dữ liệu;

- Nếu không dùng tự động bạn có thể tạo tin tức thủ công;

- Chia bài viết theo từng chủ đề;

- Tùy chọn xóa bài viết theo thời gian cài đặt;

- Tạo bình luận bài viết thông qua Disqus, Faebook;

- Phân quyền tài khoản theo từng cấp độ;

- Cài đặt quảng cáo trên website;

-..Và còn nhiều tính năng khác.
* Cách cài đặt source code

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục webserver;

- Truy cập MySQL tạo mới một database, sau đó import database inbefore.sql đươc chia sẻ trong source code;

- Mở file db.php (src/settings/db.php) thay đổi các thông tin:

return [

  // Database host. Usually localhost or 127.0.0.1

   'dbhost' => 'localhost',

   // Database name

  'dbname' => '',

  // Database Username

  'username' => 'root',

  // Database password

  'password' => '',

  // 3306 in most cases

  'dbport' => '3306',

  //DON'T CHANGE THIS

  'prefix' => 'in_',

];

- Đăng nhập trang quản trị: https://yoursite.com/dashboard.

Tài khoản đăng nhập mặc định : E-mail: demo@gmail.com / Password: 123456

- Dịch ngôn ngữ trong file vi_VN.php (\site\themes\default\languages\vi_VN).

- Mở file document để xem hướng dẫn đầy đủ các thông tin khác.

Mật khẩu giải nén file: 74012608

* Nếu có nhu cầu sừ dụng, bạn có thể mua bản quyền
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: