Super Pharmacy - Hệ thống quản lý nhà thuốc

Source code quản lý nhà thuốc với đầy đủ các tính năng nổi như: Quản lý thuốc, dược phẩm, khách hàng, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và người dùng, thống kê báo cáo, nhập dữ liệu, xuất dữ liệu, tìm kiếm dữ liệu...

Super Pharmacy - Hệ thống quản lý nhà thuốc


Cách cài đặt:

- Tải về source code, giải nén và upload lên thư mục webserver;

- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database psv2.sql(thư mục database) đươc chia sẻ trong source code;

- Mở file config.php (psv2m\admin\core\config.php) cấu hình lại các thông tin kết nối cơ sở dữ liệu:

define("DB_HOST", "localhost");

define("DB_USER", "root");

define("DB_PASS", "mysql");

define("DB_NAME", "psv2m");

- Mở tiếp file dbcontroller.php (\psv2m\admin\core\config.php) cấu hình lại các thông tin kết nối cơ sở dữ liệu:

define("DB_HOST", "localhost");

define("DB_USER", "root");

define("DB_PASS", "mysql");

define("DB_NAME", "psv2m");

- Mở tiếp file exp-imp.php (\psv2m\admin\exp-imp.php) ấu hình lại các thông tin kết nối cơ sở dữ liệu:

define("DB_HOST", "localhost");

define("DB_USER", "root");

define("DB_PASS", "mysql");

define("DB_NAME", "psv2m");

- Truy cập ứng dụng theo địa chỉ  http://localhost/project_name/

Tài khoản đăng nhập mặc định: admin / admin

Mật khẩu giải nén: 521095

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: