Code quản lý sản phẩm bằng PHP & MYSQL

Đây là bộ source code cơ bản về quản lý sản phẩm được viết bằng PHP + MYSQL, chức năng bao gồm:

Tra cứu thông tin bảo hành

Quản lý sản phẩm: thêm, sửa xóa

Quản lý đơn hàng: thêm, sửa , xóa, in hóa đơn

Báo cáo: khách hàng, doanh thu, sản phẩm được mua nhiều

Một số chức năng khác bạn tự khám phá…

Code quản lý sản phẩm bằng PHP & MYSQL

Code quản lý sản phẩm bằng PHP & MYSQL

Code quản lý sản phẩm bằng PHP & MYSQL

Code quản lý sản phẩm bằng PHP & MYSQL


* Cách cài đặt

- Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database  baohanh.sql đươc chia sẻ trong source code.

- Mở file config.php (ở thư mục gốc và trong admincp) để cấu hình lại thông tin kết nối.

- Đăng nhập trang quản trị: User: admin, Pass: 123456 (Link truy cập: http://localhost/ten-mien-cua-ban/admin/)

Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: