Source code trang quản trị cơ bản bằng CodeIgniter

Một chức năng rất quan trọng khi bạn xây dựng project bằng CI đó là chức năng quản lý thành viên. Có nhiều cách để xây dựng chức năng này trong CI và để có thêm tài liệu cho ae tham khảo mình xin chia sẻ source code CI đã xây dựng sẵn chức năng này. Từ source code này bạn có thể tham khảo, phát triển thành một project bằng CI để sử dụng.

* Một số ưu điểm của source code:
– Sử dung CI phiên bản mới nhất tính tới thời điểm hiện tại (Version 3.1.10)
– Tích hợp với template dashboard AdminLTE-2.4.10.
– Chức năng đã phát triển:
+ Đăng nhập, đăng xuất
+ Thêm, sửa, xóa thành viên
+ Phân quyền cơ bản cho thành viên
+ Xem lịch sử đăng nhập

Code quản lý thành viên bằng PHP & MYSQL

Code quản lý thành viên bằng PHP & MYSQL

Admin Panel User Management Using CodeIgniter

Admin Panel User Management Using CodeIgniter


* Cách cài đặt

 - Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database ci.sql đươc chia sẻ trong source code.

- Mở file database.php (path www\ci \application\config) cấu hình thông tin kết nối SQL

- Đăng nhập vào trang quản trị theo link: http://localhost/ci/login , tài khoản mặc định:

                                     admin@example.com – 123456
                                     employee@example.com – 123456

Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: