Blog & Magazine Script CodeIgniter

Share source code trang tin tức được phát triển dựa trên CodeIgniter Web Framework, với các tính năng nổi bật: Responsive Design, SEO-Friendly URL, Layout Options, Multiple Language và đầy đủ chức năng của một trang web tin tức:

+ Page Descripton, Show Page, Show Page Title, Show Breadcrumb, Show Right Column Options for Pages

+ Gallery Page (Enable & Disable Option)

+ Gallery Categories

+ Contact Page

+ Search in Site

+ Emoji Reactions

+ Reading List Page (Add & Remove from List)

+ Add, Delete, Update Posts

+ Save as Draft Option for Posts

+ Add Multiple Images to a Post.

+ Add, Delete, Update Categories

+ Add Unlimited Categories

+ Add, Delete, Update users

+ Add, Delete Photos

+ Add Unlimited Photos

+ Add & Remove Posts from Slider

+ Lazy Image Loading

+ Newsletter (Send Html Email to All Registered Emails)

+ Dynamic Tag System

+ Social Sharing

+ Social Media Links

+ Widget: Popular Posts

+ Widget: Our Picks

+ Widget: Categories

+ Widget: Random Posts Slider

+ Widget: Tags

+ Widget: Related Posts

+ Widget: Voting Poll

+ Manage Registered Emails

+ Manage Comments

+ Manage Contact Messages

+ Advanced Post Options

+ Sitemap.xml Generator

+ RSS (With different channels)

+ Admin & Author Profile Page

+ Secure Authentication

+ Google Analytics

+ Password Reset* Cách cài đặt

- Yêu cầu Web Server requirements: PHP 5.x, MYSQL 5.x, Apache with mod_rewrite, cURL

-  Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Tạo mới một database trong phpmyadmin;

- Nhập địa chỉ http://yourdomain.com/install để bắt đầu cài đặt source code

- Xem thêm hướng dẫn trong file documnet

* Mật khẩu giải nén nếu có : blogitcode.com


Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: