Contact Form - form liên hệ cho website sử dụng PHP Ajax

Code form liên hệ cho website được xây dựng bằng HTLM5 & PHP, sử dụng công nghệ Ajax để tăng tốc độ xử lý. Tích hợp sẵn giao thức gởi thư PHPMailer, SMTP và Captcha. Code dễ dàng chỉnh sửa, tùy chỉnh theo nhu cầu và nhanh chóng được tích hợp vào website.Demo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: